Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không.

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không.

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Số hiệu: 92/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: 27/11/2015
Ngày công báo: 26/10/2015 Số công báo: Từ số 1063 đến số 1064
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 92/2015/NĐ-CP quy định về các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị và phương tiện bảo đảm an ninh hàng không; kinh phí bảo đảm an ninh hàng không; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

  • Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động hàng không dân dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu pháp luật của nước sở tại không có quy định khác; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không dân dụng ở vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Chuyến bay chuyên cơ thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

  • Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Nghị định này  thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng; Nghị định số 51/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP về an ninh hàng không dân dụng.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/92_2015_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment