Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thu hành Luật nhà ở

Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thu hành Luật nhà ở

Số hiệu 99/2015/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 20/10/2015 Ngày có hiệu lực 10/12/2015
Ngày công báo 11/11/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt: Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Phạm vi điều chỉnh

         Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Nhà ở).

         Việc quy định chi tiết một số điều, khoản về phát triển nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà ở xã hội không thuộc sở hữu nhà nước; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở; giao dịch mua bán, thuê, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng

         Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức; cá nhân nước ngoài có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng và giao dịch về nhà ở tại Việt Nam.

        Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/99_2015_ND-CP_294439.doc” text=”Download: Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment