Nghỉ hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi

Nghỉ hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi

Câu hỏi: Hai vợ chồng tôi vừa nhận nuôi một cháu 3 tháng tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ tại công ty đã được 3 năm. Vậy hai vợ chồng tôi có được hưởng chế độ nào khi nhận nuôi con nuôi không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: 

1. Thời gian nghỉ hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

     Điều 36 Luật bảo hiểm xã hội quy định về thời gian nghỉ hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi như sau:

“Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.”

     Trong trường hợp của bạn, hai vợ chồng bạn nhận nuôi con nuôi và cháu được 3 tháng tuổi, và cả hai vợ chồng bạn đều đóng bảo hiểm đầy đủ được 3 năm nên bạn hoặc vợ bạn sẽ được nghỉ viêc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Như vậy, bạn hoặc vợ bạn sẽ được nghỉ khoảng 3 tháng hưởng chế độ thai sản.

2. Mức hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi

      Khi nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi bạn sẽ được hưởng bao gồm trợ cấp một lần và chế độ thai sản như sau:

     Người lao động khi nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng trợ cấp một lần tại tháng nhận nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

     Ngoài ra, khi bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản để chăm sóc con dưới 6 tháng tuổi thì bạn còn được nhận trợ cấp hằng tháng bằng 100% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc (Theo điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014). Trường hợp bạn nghỉ có lẻ ngày thì mức tiền trợ cấp 1 ngày sẽ được tính bằng: Bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 30 ngày và nhân với số ngày nghỉ. 

      Bài viết liên quan: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời. Trân trọng.

 

Give a Comment