Nghỉ ốm trùng nghỉ lễ, tết có được hưởng lương lễ tết không?

Nghỉ ốm trùng nghỉ lễ, tết có được hưởng lương lễ tết không?

Câu hỏi

Hiện mình đang làm nhân sự cho 1 công ty nước ngoài, mình có vấn đề này mong quý công ty tư vấn giúp. Người lao động của mình xin nghỉ ốm ( có giấy ốm bảo hiểm) (có trường hợp ốm ngắn ngày, có trường hợp ốm dài ngày). Nhưng trong khoảng thời gian xin nghỉ ốm này (ví dụ nghỉ ốm từ 25/4 đến 15/5) lại trùng với 2 ngày nghỉ lễ là 30/4 và 1/5. Vậy cho mình hỏi là 2 ngày này sẽ tính vào công ốm do bảo hiểm chi trả hay là tính công lễ ?

Luật sư trả lời:

Đối với trường hợp nghỉ ốm đau ngắn ngày thời gian nghỉ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Thời gian nghỉ ốm đau không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hằng tuần; vì vậy ngày 30/4 và 1/5 vẫn được tính là ngày nghỉ lễ, tết- nghỉ có hưởng lương, theo quy định của Bộ luật lao động:

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

Đối với trường hợp nghỉ dài ngày:

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

Trường hợp này, nghỉ ốm đau và nghỉ lễ, nghỉ tết là trùng nhau, cho nên nếu nghỉ ốm đau vào thời gian nghỉ lễ thì người lao động vẫn được thanh toán chế độ ốm đau, đồng thời vẫn được nghỉ hưởng nguyên lương ngày lễ.

Tiền lương ngày nghỉ lễ là do người sử dụng lao động chi trả, còn tiền ốm đau là do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả.

Give a Comment