Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC

Số hiệu: 02/2000/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Trịnh Hồng Dương
Ngày ban hành: 23/12/2000 Ngày hiệu lực: 10/01/2001
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. 

Phạm vi điều chỉnh

Văn bản pháp luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Hiệu lực thi hành văn bản

  • Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP này đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2001.
  • Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/1/1988 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình (năm 1986).
  • Những hướng dẫn khác của Toà án nhân dân tối cao trái với các hướng dẫn trong Nghị quyết này đều bãi bỏ.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/02_2000_NQ-HDTP_47272.doc” text=”Download: Nghị Quyết 02_2000_NQ-HDTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment