Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Câu hỏi

Tôi đã đóng bảo hiểm từ 2/2015. Tháng 11/2017 tôi có thai và đến 5/2018 tôi xin nghỉ việc thì có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Và trình tự thủ tục hưởng chế độ thai sản thì tôi cần làm những gì?

Luật sư tư vấn:

Khoản 2, điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định trên thì nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản. Theo dữ kiện bạn cung cấp thì thời gian dự tính sinh của bạn là tháng 9/2018. Trong thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 tháng. Như vậy thì bạn hoàn toàn được hưởng chế độ thai sản mặc dù đã xin nghỉ trước khi sinh

– Trình tự thủ tục hưởng chế độ thai sản:

Bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn.

Theo điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sồ hưởng chế độ thai sản bao gồm:

– Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

– Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

– Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

2 Comments

  1. Lan 26/05/2019
  2. Liên 13/06/2019

Give a Comment