Mất việc do giảm biên chế có được hưởng trợ cấp?

Mất việc do giảm biên chế có được hưởng trợ cấp?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật!Cho tôi hỏi:   Tôi làm việc cho một công ty A từ năm  2006,  do bị tai nạn lao động phải nghỉ việc chữa trị. Sau khi điều trị xong thì công ty có nhận vào làm lại nhưng bên công ty cũng không báo cho bên Liên đoàn lao động biết. Vì do không biết luật nên tôi không đi giám định thương tật để làm bảo hiểm thương tật, và bên công ty cũng không làm bảo hiểm thương tật cho tôi. Đến ngày 1 tháng 3 năm 2016 thì bên công ty thông báo giảm biên chế nhưng chỉ một mình tôi mà thôi mà không báo trước và buộc phải ngừng làm việc ngay ngày hôm đó. Theo tôi được biết thì phần trợ cấp tai nạn lao động của tôi lâu quá không khiếu nại thì bây giờ không được giải quyết, vậy chuyên mục cho tôi được hỏi cho đến khi giấy tờ tai nạn lao động của tôi hết giá trị khiếu nại thì công ty cho tôi thôi việc , vậy sau khi thôi việc như vậy tôi được hưởng những quyền lợi gì?mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Nếu lý do giảm biên chế của công ty phù hợp với quy định của pháp luật về các trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có quyền cho thôi việc bạn. Tuy nhiên, công ty phải tuân thủ đúng về thời hạn báo trước theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012.

Ngày 1 tháng 3 năm 2016 công ty thông báo giảm biên chế, cho thôi việc bạn mà không báo trước và buộc phải ngừng làm việc ngay ngày hôm đó.

Khoản 5 Điều 42 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước”

Theo thông tin mà bạn gửi thì bạn đi làm cho công ty A  từ năm 2006 đến tháng 3 năm 2016 bị yêu cầu thôi việc, như vậy có nghĩa là bạn đã làm cho công ty được gần 10 năm, có thể xác định hợp đồng được ký kết giữa bạn và công ty là hợp đồng không xác định thời hạn. Như vậy, công ty phải bồi thường cho bạn một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong 45 ngày, vì công ty không báo trước cho bạn một ngày nào cả.

Đồng thời, theo Khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế như sau: “Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn sẽ được hưởng trợ cấp mất việc theo quy định tại Điều 49 Bộ luật lao động 2012, cụ thể là:

“1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm”.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment