Nghỉ việc thì phải báo trước bao nhiêu ngày ?

Nghỉ việc thì phải báo trước bao nhiêu ngày ?

Câu hỏi

Tôi muốn nghỉ việc thì phải báo trước cho công ty bao nhiêu ngày. Công ty tôi vừa mới nghỉ việc trừ nửa tháng lương của tôi với lý do là tôi nghỉ việc không đủ 30 ngày theo quy định của pháp luật. Tôi ký hợp đồng lao động với công ty 2 năm, nay đã gần đủ 2 năm nhưng vì lý do phải đi khám bệnh nên tôi xin nghỉ và cũng báo trước với công ty 15 ngày. Như vậy thì luật sư cho tôi hỏi là công ty tôi làm vậy có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Khoản 2, điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định:

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Theo căn cứ trên và những thông tin bạn cung cấp về tình huống của bạn thì hợp đồng của bạn là hợp đồng lao động xác định thời hạn, chính vì thế nên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất là 30 ngày trước khi nghỉ việc.

Khoản 1 điều 43 bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Theo căn cứ trên thì Về vấn đề bên phía công ty trừ nửa tháng lương của bạn về lý lo đó là tiền bồi thường do bạn không báo trước 30 ngày là đúng quy định của pháp luật. Vì khi bạn nghỉ việc nhưng không báo trước thời gian theo quy định là bạn đã thuộc trường đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật rồi.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Give a Comment