Nghỉ việc từ 2015 đến năm 2017 mới làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được không?

Nghỉ việc từ 2015 đến năm 2017 mới làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được không?

Câu hỏi:

Em nghỉ việc tại Công ty từ tháng 7 năm 2015 nhưng chưa đăng kí bảo hiểm thất nghiệp vậy bây giờ em có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nữa không ạ? Em xin cám ơn luật sư ạ.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật việc làm năm 2013

Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

2. Luật sư tư vấn:

Hiện tại  theo quy định của Luật việc làm năm 2013 cũng như nghị định 28/2015/NĐ-CP thì có quy định bạn có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động muốn nhận.  Tuy nhiên bạn phải đáp ứng điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì theo quy đinh tại Điều 49 và Điều 46 Luật việc làm 2013 có quy định điều kiện như sau:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm, đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Lưu ý: Bạn cần nộp hồ sơ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

Tuy nhiên theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn nghỉ việc tại công ty từ tháng 7 năm 2015 nhưng chưa đăng kí bảo hiểm thất nghiệp vì vậy trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Give a Comment