Nghĩa vụ thanh toán đủ tiền lương cho người lao động của công ty

Nghĩa vụ thanh toán đủ tiền lương cho người lao động của công ty

Câu hỏi

Tôi công tác được 8 năm, loại hợp đồng không xác định thời hạn, đến 20/02/2009 tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty được sự thỏa thuân 2 bên. Theo quy chế của công ty, chế độ tiền lương hàng tháng chỉ ứng 80% lương, đến hết năm tài chính Tổng công ty quyết toán tiền lương, công ty mới quyết toán tiền lương cho người lao động, khi tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì chưa quyết toán tiền lương, đến ngày 15/03/2009 công ty mới quyết toán tiền lương cho người lao động, khi quyết toán tiền lương công ty không quyết toán tiền lương cho tôi, với lý do không còn công tác tại đơn vị. Vậy cho tôi được hỏi, việc làm của công ty như thế có đúng theo quy định của nhà nước không, giải quyết như thế theo quy định nào, tôi đã nhiều lần gửi đơn cho công ty yêu cầu thanh toán nốt phần lương còn lại của tôi nhưng công ty không giải quyết.

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Bộ luật Lao động, người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc và theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Bộ luật Lao động, người lao động hưởng lương tháng được trả lương cả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

Như vậy, công ty của bạn không có quyền ứng 80% lương và đợi đến hết năm tài chính mới quyết toán lương. Việc công ty không thanh toán đủ lương hàng tháng cho người lao động hưởng lương theo tháng là vi phạm quy định pháp luật.

Mặt khác, công ty có nghĩa vụ trả đủ lương cho bạn cho thời gian bạn làm việc tại công ty. Do đó, khi bạn và công ty đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, nếu công ty chưa trả đủ lương cho bạn thì công ty có trách nhiệm phải thanh toán đủ lương cho bạn. Việc bạn không còn làm việc tại công ty không phải là lý do hợp pháp để công ty từ chối thanh toán phần lương còn lại của bạn mà công ty có nghĩa vụ thanh toán cho bạn.

 

Give a Comment