Ngoại tình có quyền được chia tài sản ly hôn không?

Ngoại tình có quyền được chia tài sản ly hôn không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! tôi muốn chuyên mục tư vấn giúp tôi về vấn đề sau: Chị gái tôi đang phải chịu sức ép từ gia đình nhà chồng rồi bây giờ chồng chị gái tôi còn ngoại tình. chị gái tôi không thể chịu được nữa nên chị tôi muốn ly hôn. chuyên mục tư vấn giúp tôi chia tài sản khi ly hôn đơn phương như thế nào, vì chồng chị ấy ngoại tình nên không chia tài sản cho anh ấy có được không.Chị gái tôi tôi kết hôn được 2 năm, nhưng chưa có con chung nên chồng chị ấy hay đi chơi bời rồi bây giờ còn ngoại tình nữa. Vì chưa có con nên mẹ chồng chị tôi đối xử với chị cũng không tốt. Chị đang phải chịu sức ép từ gia đình nhà chồng rồi bây giờ chồng chị còn ngoại tình. chị bảo không thể chịu được nữa nên  muốn ly hôn. Chuyên mục tư vấn giúp chị  tôi về việc chia tài sản khi ly hôn đơn phương như thế nào, vì chồng chị ấy ngoại tình nên không chia tài sản cho anh ấy có được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Về nguyên tắc khi ly hôn thì vấn đề chia tài sản sẽ do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì:

+ Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung;

+ Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng tính đến các yếu tố sau: (Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên cho thấy, việc chồng chị bạn có ngoại tình hay không ngoại tình thì khi ly hôn chị  bạn vẫn được phân chia tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng như quy định của pháp luật, có tính đến lỗi của mỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Do đó, chị bạn có quyền đơn phương ly hôn nhưng không có quyền không cho chồng cảu chị bạn hưởng tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment