Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Người có tên trong hộ hẩu có quyền bán đất hay không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! xin chuyên mục vấn giúp tôi trường hợp sau:  Trong hộ khẩu chỉ có mẹ tôi và em tôi. Mẹ tôi đã bán hết đất,nhưng em tôi đang đi xuất khẩu lao động, mà đã chuyển nhượng và làm sổ đỏ cho người mua rồi .Cho tôi hỏi nếu em tôi không đồng ý thì có được bán không? xin chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã  gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi , đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Thứ nhất, căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Thứ hai, nội dung trả lời:

Vấn đề bạn hỏi có liên quan đến quy định về quyền của chủ sử dụng đất. Người sử dụng đất có các quyền quy định tại Điều 167 Luật Đất đai gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Điều kiện để thực hiện các quyền trên là:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Trong thời hạn sử dụng đất.

Nếu mảnh đất nhà bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì những người có tên trong Giấy chứng nhận đó được quyền chuyển nhượng cho người khác. Giấy chứng nhận đó có thể cấp cho cá nhân: mẹ, em bạn hoặc cấp cho hộ gia đình.

Do trong câu hỏi bạn không nêu rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho ai nên tôi tư vấn cho bạn theo 2 trường hợp cụ thể như sau:

Thứ nhất, trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho cá nhân thì người đó được toàn quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó. Nếu người được cấp là mẹ bạn thì chỉ mẹ bạn có quyền chuyển nhượng mảnh đất mà không cần phải có sự đồng ý của em trai bạn.

Thứ hai, trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình bạn thì tất cả những thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên trong hộ gia đình bạn đều phải ký vào văn bản chuyển nhượng. Hiện nay, việc xác định những người có quyền đối với quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình được căn cứ vào sổ hộ khẩu. Theo đó những người có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm mảnh đất nhà bạn được cấp giấy chứng nhận và vợ hoặc chồng của những người đó (nếu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận họ đã đăng ký kết hôn) đều có quyền sử dụng đối với mảnh đất và đều có quyền chuyển nhượng mảnh đất đó. Nếu trong hộ có người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì việc chuyển nhượng mảnh đất do người giám hộ của họ thực hiện.

Như vậy, nếu tại thời điểm mảnh đất nhà bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ gia đình mà em bạn có tên trong sổ hộ khẩu nhà bạn thì em bạn cũng có quyền đối với mảnh đất đó . Mẹ bạn không thể bán mảnh đất đó khi chưa có sự đồng ý của em bạn . Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần có sự tham gia và chữ ký của cả mẹ và em trai bạn tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Trên đây là nội dung giải đáp của chúng tôi, việc đưa ra nội dung trên chúng tôi căn cứ vào quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục của chúng tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>