Người dân tộc có được miễn phí trước bạ khi cấp sổ đỏ không?

Người dân tộc có được miễn phí trước bạ khi cấp sổ đỏ không?

Câu hỏi

Gia đình tôi chuyển về xã Bản Công – Huyện Trạm Tấu từ năm 2010, và có 1 mảnh đất ở đây và là xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực 30a của chính phủ, gia đình tôi muốn làm giấy tờ để xin cấp sổ đỏ. Xin hỏi với trường hợp gia đình tôi là người dân tộc Tày thì có được miễn phí trước bạ không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 về lệ phí trước bạ thì một trong những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ là:

“1. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.”

Vậy nếu mảnh đất của gia đình bạn là đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định nêu trên thì sẽ thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ.

Give a Comment