Người đang có vợ có được nhận con nuôi riêng mà không có sự đồng ý của vợ không?

Người đang có vợ có được nhận con nuôi riêng mà không có sự đồng ý của vợ không?

Câu hỏi

Người đang có vợ hợp pháp có được nhận con nuôi riêng mà không có sự đồng ý của vợ hay không. Chồng tôi nhận con nuôi riêng với người phụ nữ khác đã ly hôn, vậy chồng tôi đổi họ cho con nuôi sang họ chồng tôi có cần sự đồng ý của bố đẻ đứa con nuôi đó không?

Luật sư trả lời:

Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định như sau:

“Điều 8. Người được nhận làm con nuôi

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.”

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì một người chỉ được nhận làm con nuôi của một người độc thân hoặc của hai người là vợ chồng. Do đó, với thông tin bạn cung cấp thì nếu như chồng bạn có dự định nhận nuôi con nuôi mà không có sự đồng ý của bạn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ chưa thể cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi cho chồng bạn được.

Give a Comment