Người được ủy quyền chết thì hợp đồng ủy quyền còn hiệu lực không?

Người được ủy quyền chết thì hợp đồng ủy quyền còn hiệu lực không?

Câu hỏi

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn hỏi: Bà tôi có một số tiết kiệm gửi ngân hàng cùng một căn hộ chung cư giá rẻ, sau đó bà tôi có ủy quyền cho tôi được kiểm tra biến động số dư, rút tiền, đồng thời bà cũng cho phép tôi được hưởng toàn bộ số tiền đó khi bà tôi qua đời.

Tuy nhiên, trong bản mẫu hợp đồng ủy quyền do ngân hàng đưa có điều khoản hợp đồng chấm dứt khi người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, mất năng lực hành vi dân sự. Tôi muốn hỏi nếu bà tôi đột ngột qua đời thì tôi có quyền rút tiền tiết kiệm của bà tôi không? Xin cảm ơn Luật sư!

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý 

Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Luật sư trả lời

Theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015, hợp đồng ủy quyền cũng là một loại hợp đồng. Căn cứ theo Điều 422 Bộ Luật dân sự về các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau:

Điều 442. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Trường hợp khác do luật quy định.

Như vậy, trong trường hợp hợp đồng ủy quyền giữa bạn và bà của bạn được xác lập, sau đó bà của bạn chết thì hợp đồng sẽ mặc nhiên chấm dứt. Khi hợp đồng chấm dứt, đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Tài sản là tài khoản tiết kiệm của bà bạn sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Nếu bà bạn muốn thừa kế phần tài sản đó cho bạn thì cần phải có di chúc hợp pháp. Trong trường hợp không có di chúc, di sản sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Theo quy định tại Bộ luật dân sự, trong trường hợp phân chia theo pháp luật, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được ưu tiên phân chia di sản. Bạn là cháu thuộc hàng thừa kế thứ hai, do đó chỉ trong trường hợp những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất từ chối di sản, bạn mới được phân chia di sản thừa kế của bà bạn. Do đó trong trường hợp này, để chắc chắn về việc bạn sẽ được thừa kế phần tài sản tiết kiệm đó, bà của bạn cần phải lập di chúc, nội dung di chúc ghi rõ tài sản nào sẽ thừa kế cho bạn.

 

Give a Comment