Người lao động chết do tại nạn tai lao động thì được hưởng những trợ cấp gì?

Người lao động chết do tại nạn tai lao động thì được hưởng những trợ cấp gì?

Câu hỏi

Tôi có một người bị chết khi đang trong thời gian lao động, anh ta làm cho một công ty xây dựng khi đang xây dựng công trình thì bị cục sắt rơi từ trên cao trúng người. Đã đưa vào bệnh viện để cấp cứu luôn nhưng sau 2 ngày hôn mê thì bạn tôi đã qua đời. Sau đấy thì bên công ty và bên bảo hiểm xã hội cũng có bồi thường nhưng rất ít và về phía gia đình bạn tôi thì cảm thấy rất thiệt thòi. Vậy luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp của bạn tôi thì sẽ được trợ cấp những khoản tiền gì?

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2012

Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Luật sư tư vấn:

Trường hợp của bạn chết do tại nạn lao động thì bên công ty và cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn những khoản trợ cấp như sau:

Công ty sẽ chi trả các khoản trợ cấp:

Thứ nhất là chi phí chữa bệnh và trả đủ tiền lương trong thời gian nằm viện:

Khoản 1, khoản 2 điều 144 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

Theo căn cứ trên thì bên phía công ty sẽ phải thanh toán chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả và trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian điều trị.

Thứ hai là bồi thường tai nạn lao động:

Điểm b khoản 2 điều 145 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

Theo đó thì người sử dụng lao động sẽ bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho bạn của bạn.

Cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả các khoản trợ cấp:

Thứ nhất là trợ cấp một lần:

Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 51. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Theo căn cứ trên thì bạn của bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Thứ hai là trợ cấp mai táng:

Điểm b khoản 1 và khoản 2 điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

Theo đó thì bạn của bạn sẽ được trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ ba là trợ cấp tuất hàng tháng:

Điểm c Khoản 1, khoản 2 điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Theo đó thì nhân thân của người lao động sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với mức hưởng là 50% mức lương cơ sở và đối với người không có người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng 70% mức lương cơ sở.

Như vậy thì gia đình bạn của bạn sẽ được hưởng các khoản trợ cấp sau:

– Chi phí chữa bệnh và trả đủ tiền lương trong thời gian nằm viện.

– Bồi thường tai nạn lao động, bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho bạn của bạn.

– Trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

– Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đóng bảo hiểm xã hội.

– Trợ cấp tuất hàng tháng với mức hưởng là 50% mức lương cơ sở và đối với người không có người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng 70% mức lương cơ sở.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

 

Give a Comment