Người lao động có thể giao kết hợp đồng với nhiều chủ sử dụng lao động không ?

Người lao động có thể giao kết hợp đồng với nhiều chủ sử dụng lao động không ?

Câu hỏi

Công việc hiện tại của Tôi cũng tương đối nhàn nên mức lương cũng tương đối thấp. Tôi đang dự định ký thêm HĐLĐ với một công ty khác, vậy theo quy định của pháp luật tôi có thể giao kết nhiều HĐLĐ không? Nếu được thì việc tham gia BHXH của tôi sẽ như thế nào?

Trả lời

Điều 21 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ”

Theo Điểm 1.3 khoản 1 Điều 53 Quyết định 1111/QĐ- BHXH: “Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHYT, BHTN theo HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc có mức tiền lương, tiền công cao nhất hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc có thời gian dài nhất”.

Dựa vào các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của ông, pháp luật lao động cho phép người lao động có thể giao kết nhiều HĐLĐ với các đơn vị sử dụng lao động khác nhau, tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết trong HĐLĐ với từng đơn vị. Trong trường hợp giao kết HĐLĐ với nhiều đơn vị sử dụng lao động khác nhau, việc tham gia đóng BHXH của ông sẽ thực hiện theo HĐLĐ có mức tiền lương, tiền công cao nhất hoặc HĐLĐ có thời gian dài nhấ

Give a Comment