Người lao động mới đi làm cần biết những quyền lợi cơ bản gì ?

Người lao động mới đi làm cần biết những quyền lợi cơ bản gì ?

Câu hỏi

Tôi là người mới đi làm, có nghe bạn bè tư vấn về các đòi hỏi và quyền lợi khi mới vào công ty. Trong các tư vấn đó thì tôi chưa hiểu rõ lắm về chế độ phúc lợi mà nhà nước giành cho chúng tôi – những người lao động mới. Tôi muốn hiểu rõ hơn có quy định về khi nào được đóng bảo hiểm xã hội không

Vì tôi có nghe mọi người trong công ty trao đổi là phải làm việc trên 01 năm mới được đóng bảo hiểm. Và nếu đóng bảo hiểm thì chúng tôi là người lao động được hưởng những chế độ gì?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

2. Luật sư tư vấn:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Như vậy, về cơ bản, bảo hiểm xã hội là các chế đô xã hội để hỗ trợ phần nào cho người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do rơi vào những trường hợp bất khả kháng trên cơ sở người lao động tham gia quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội có hai loại hình: bảo hiểm xã hội bắt buộc và bào hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Chính là trường hợp quý khách đang băn khoăn.

Hiện tại, kể từ ngày 01/01/2018, người lao động khi ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động đều phải đóng bảo hiểm xã hội mà không phân biệt hợp đồng trên 03 tháng hay dưới 03 tháng. Bởi từ ngày 01/01/2018, đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bổ sung thêm trường hợp người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng bên cạnh những đối tượng lao động khác. Như vậy, nếu quý khách ký hợp đồng lao động từ 01/01/2018 thì quý khách sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

“Điều 124. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.”

Trước ngày 01/01/2018, người lao động ký hợp đồng lao động có thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính vì vậy, người sử dụng lao động ( công ty) không đóng bảo hiểm xã hội cho nhóm lao động có hợp đồng dưới 03 tháng. Nhưng nếu người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì công ty phải tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy, thông tin quý khách nhận được về thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội là sau 01 năm làm việc là không có cơ sở pháp luật.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động được hưởng những chế độ sau:

– Chế độ ốm đau;

– Thai sản;

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Hưu trí;

– Tử tuất

Bên cạnh bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động còn phải đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế để được nhận các chế độ trợ cấp thất nghiệp, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo danh mục chi trả của bảo hiểm y tế.

Give a Comment