Người lao động phải làm thế nào khi không được trả sổ bảo hiểm?

Người lao động phải làm thế nào khi không được trả sổ bảo hiểm?

Em xin chào chuyên mục ạ! Chuyên mục cho em hỏi vấn đề sau: Em làm trong công ty A, tại Tp.HCM đã  được 5 năm đóng bảo hiểm trên 36 tháng. Cuối tháng 5 vừa rồi em có làm đơn xin nghỉ và được công ty chấp nhận và chấm dứt hợp đồng, công ty đã ra quyết định nghỉ việc. Công ty em hẹn khi nào công ty làm giấy tờ bảo hiểm xong thì sẽ gọi lên trong vòng 1 tháng. Đến 1 tháng công ty có gọi và nói là sổ bảo hiểm công ty cũ của em chưa gộp nên phải gộp sổ mới làm được .Do em ở xa nên nhờ người được uỷ quyền lên hỏi thì công ty bảo là không cần nữa để công ty nộp sổ và đợi kết quả,khi nào có kết quả công ty gọi.Vừa rồi em có gọi thì công ty bảo là bên phía bảo hiểm chưa trả sổ nên chưa làm được.Khi nào được công ty gọi , em có hỏi thời hạn làm bảo hiểm có 3 tháng em sợ quá thì công ty bảo lúc đó công ty sẽ hướng dẫn.Em muốnchuyên mục tư vấn giúp  em,  em có được hưởng các chế độ bảo hiểm nữa không? Và em phải làmThế nào? Em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động:

“b) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động làm việc;

c) Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;”

Ngoài ra, Khoản 2, khoản 3, Điều 47, Luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Trong trường hợp của bạn, bạn và công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, đã hơn 1 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm cho bạn. Theo khoản 2, điều 135, luật bảo hiểm xã hội thì đây là hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội “không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động”

Như vậy, nếu bạn có đủ bằng chứng chứng minh phía doanh nghiệp thiếu trách nhiệm, cố tình chậm trễ trong việc trả sổ bảo hiểm xã hội, chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn có thể làm đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Điều 46, Luật việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, nếu như chưa hết thời hạn 3 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu đã quá thời hạn đó mà bạn chứng minh được việc bạn hết thời hạn 3 tháng là do phía bên công ty chậm trễ trả sổ bảo hiểm thì bạn vẫn có thể được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment