Người lao động tự ý nghỉ việc khi không trả lương theo quy định đúng hay sai?

Người lao động tự ý nghỉ việc khi không trả lương theo quy định đúng hay sai?

Xin chào chuyên mục! chuyên mục cho em hỏi là:Hiện tại em làm việc tại 1 công ty quần áo, chức danh là Kế toán kiểm tra đơn hàng. Thời gian em làm việc tính đến lúc nghỉ là 8 tháng nhưng công ty không ký Hợp đồng lao động. Hàng tháng công ty còn giữ lại 500.000 đồng, em đã bị trừ 3 tháng là 1.5 triệu đồng. Nếu em viết đơn xin nghỉ thì công ty chỉ thanh toán lương chứ không thanh toán tiền giữ lại, cho nên em đã tự ý lấy lương của mình và nghỉ ngang. Số tiền 4000000 triệu đồng (Nhiều bạn nghỉ trước đã bị công ty không thanh toán tiền giữ lại). Nay công ty gọi điện cho em bảo nếu em không trả lại hết số tiền cho công ty 4000000 triệu đồng thì sẽ trình công an làm việc với em.Vậychuyên mục cho em hỏi việc làm của em là đúng hay sai và em sẽ phải chịu những hình phạt nào khi công ty trình báo công an. Mong chuyên mục giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Về Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012

Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

Nội dung phân tích:

Bộ luật Lao động có quy định về hợp đồng lao động như sau:

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Trong trường hợp này, bạn làm việc lâu dài cho công ty nhưng bên phía công ty lại không tiến hành ký hợp đồng lao động bằng văn bản, như vậy, công ty đã làm sai quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng lao động.

Điều 96 quy định về nguyên tắc trả lương thì người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Như vậy, công ty đã vi phạm quy định về nguyên tắc trả lương.

“Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Điều 101 quy định:

“Điều 101. Khấu trừ tiền lương

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.”

Nếu không có mục đích về việc khấu trừ lương của người lao động thì công ty bạn không được phép giữ lại tiền lương của người lao động

Tuy nhiên, bạn cũng đã vi phạm các quy định của pháp luật.

Thứ nhất, việc bạn tự ý nghỉ việc đã vi phạm quy định về lao động, bạn có thể bị xử lý kỉ luật lao động theo điều 126 Bộ luật Lao động. Bạn có thể bị công ty tiến hành kỷ luật sa thải.

Thứ hai, việc bạn tự ý lấy số tiền 4000000 triệu đồng của công ty và nghỉ việc có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản quy định tại điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Trong trường hợp này bạn cần trả lại số tiền đã lấy của công ty. Cả bên công ty và bạn đều có vi phạm quy định của pháp luật. Nếu công ty không giải quyết vấn đề tiền lương của bạn và những người lao động khác thì bạn có thể viết đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền của công ty hoặc gửi đơn đến sở Lao động thương binh và xã hội nơi công ty bạn đặt trụ sở.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment