Người sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH

Người sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH

Độc giả hỏi: Chúng tôi có tham gia đóng BHXH tại Công ty TNHH NL năm 2010. Trong quá trình tham gia đơn vị có đóng tiền BHXH đầy đủ nhưng sang 2012 đơn vị gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế nên chưa thanh toán tiền bảo hiểm cho chúng tôi. Ngày 13/10/2014, chúng tôi có đóng góp số tiền là 34 triệu đồng để được chốt sổ và thanh toán tiền thai sản cho 7 lao động đã nghỉ việc (số tiền từ thời điểm công ty nợ đến thời điểm các cá nhân nghỉ việc có số tiền phát sinh là 26 triệu đồng). Vậy chúng tôi có được chốt sổ và thanh toán tiền thai sản không? Còn tiền BH thất nghiệp chúng tôi đã nghỉ việc năm 2013 nhưng khi nộp tiền (do cá nhân tự đóng góp) thì cơ quan bảo hiểm huyện trừ hết BH thất nghiệp, BHYT đến T9/2014 (trong khi chúng tôi đã nghỉ việc). Theo Thông tư hay hướng dẫn, họ đã tuân thủ đúng quy định nhưng như vậy rất thiệt cho những người lao động như chúng tôi. Nghỉ việc 02 năm không lương, không chốt được sổ, không lấy được trợ cấp BH thất nghiệp.

Kính mong BHXH xem xét và giải quyết có phương án để những người lao động chúng tôi không bị thiệt thòi.

 Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp Công ty TNHH NL thực sự gặp khó khăn, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động mà người lao động nghỉ việc hoặc đủ điều kiện hưởng BHXH thì Công ty TNHH NL có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để chốt sổ BHXH và giải quyết chế độ BHXH. Việc bà và những người lao động khác tự đóng BHXH thay đơn vị là không đúng quy định của pháp luật. Bà có quyền yêu cầu Công ty TNHH NL đóng đủ BHXH, BHTN và số tiền lãi chậm đóng đối với Bà và những người lao động khác để làmcăn cứ giải quyết chế độ BHXH theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu công đoàn cơ sở công ty nơi bà làm việc can thiệp (kể cả khởi kiện ra Tòa án) để bảo về quyền lợi cho bà và người lao động trong công ty.

 

Give a Comment