Người sử dụng lao động sa thải như thế nào là trái luật?

Người sử dụng lao động sa thải như thế nào là trái luật?

Câu hỏi

Công ty vợ tôi là công ty chuyên bán các sản phẩm ô tô chevrolet, được biết vợ tôi được bộ phận hành chính nhân sự có ý định cho nghỉ việc trước thời hạn và không có lí do. Khi vợ tôi thử việc và làm việc chính thức đã được một năm, công ty không hề đưa cho cá nhân người lao động bất cứ bản nào của hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên mặc dù trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ ” hợp đồng này được chia thành hai bản, có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản “. Theo như tìm hiểu được biết giám đốc công ty trên đang điều chuyển công tác, không còn giữ chức vụ giám đốc, nên trưởng phòng hành chính có ý định sa thải các nhân viên cũ và đưa người quen vào các vị trí đó chứ vợ tôi không hề vi phạm quy định của công ty hay quy định trong hợp đồng lao động. Vậy xin hỏi luật sư vị trưởng phòng kia nếu sa thải vợ tôi thì có trái quy định luật lao động không?

Luật sư trả lời:

Căn cứ sa thải người lao động được quy định trong Bộ luật lao động như sau:

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Dựa vào quy định trên thì người sử dụng lao động chỉ được phép xử lý kỷ luật bằng biện pháp sa thải với người lao động khi có một trong 3 căn cứ kể trên.

Trường hợp này, công ty không hề có lý do nào trong 3 lý do trên, cho nên việc quyết định sa thải là không đúng pháp luật.

Trách nhiệm của công ty là phải nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động trong những ngày đã sa thải.

Give a Comment