Người thuê nhà không thanh toán tiền thì chủ nhà có quyền lấy tài sản trong nhà không?

Người thuê nhà không thanh toán tiền thì chủ nhà có quyền lấy tài sản trong nhà không?

Câu hỏi

3 tháng trước tôi có nhận sang nhượng lại tiệm tóc và thuê lại mặt bằng đó với giá 1,2 triệu đồng. Do lượng khách quá ít nên tôi không đủ tiền nhà để trả và có thiếu chủ nhà 2 tháng tiền nhà ( nhưng lúc thuê nhà ko làm hợp đồng chỉ nói miệng với nhau). Sang tháng thứ 3 tôi có mắc đám cưới em gái một tuần nên đóng cửa. Sau 1 tuần tôi có ghé ra tiệm để lấy ít đồ thì thấy bà chủ nhà khóa cửa ko cho tôi thuê. Trong khi đó tôi thiếu 2 tháng tiền nhà nhưng có nói với bà chủ nhà là sang tháng thứ 3 này là tháng tết tôi làm tôi trả đủ mà bả khóa cửa không cho tôi làm, còn bắt tôi đóng đủ 3 tháng. Tôi không chịu đóng 3 tháng nên bả âm thầm bán hết đồ đạc trong tiệm của tôi mà không hỏi ý kiến tôi.

Luật sư trả lời:

Về hợp đồng thuê nhà, theo thông tin bạn cung cấp thì bên thuê và bên cho thuê lại không thỏa thuận về việc sẽ chấm dứt trong trường hợp nào, nên theo quy định của Luật Nhà ở 2014 việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được xảy ra trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng;

b) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

c) Nhà ở cho thuê không còn;

d) Bên thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống;

đ) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác.

Bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

e) Chấm dứt theo quy định tại Điều 132 của Luật này.

Điều 132. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

Như vậy theo quy định của Luật thì bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng đơn phương khi bên thuê không trả tiền thuê từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp này, bạn thiếu tiền nhà 02 tháng và bạn cũng thông báo cho bên thuê nhà rằng: sang tháng thứ 3 này là tháng tết tôi làm tôi trả đủ ; trường hợp này chưa đủ căn cứ để chấm dứt hợp đồng thuê nhà nên việc bên thuê chấm dứt hợp đồng thuê là chưa hợp lý.

Thứ hai, việc bên cho thuê tự ý bán đồ của bạn cũng là hành vi sai quy định của pháp luật; bởi bạn đi thuê nhà nhưng tài sản trong nhà là tài sản thuộc quyền sở hữu của bạn; chủ sở hữu là người có đầy đủ nhất quyền với tài sản: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt; khi bạn không ủy quyền và không cho phép thì không ai có quyền tự ý bán tài sản của bạn.

Give a Comment