Câu hỏi:

Tôi là đảng viên có được phép kết hôn với người từng phạm tội trộm cắp tài sản, bị kết án tù 4 năm. Nhưng hiện nay đã chấp hành xong hình phạt tù? Nếu kết hôn có vi phạm hay không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định điều kiện kết hôn như sau:

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

– Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình 2014. Cụ thể các trường hợp cấm kết hôn bao gồm:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Quy định pháp luật hiện nay không có quy định nào quy định điều kiện nào kết hôn với Đảng viên. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được quy định trong văn bản lưu hành nội bộ, không công khai. Do đó, bạn cần liên hệ với Chi bộ, Đảng bộ để biết chính xác về vấn đề này. Nếu văn bản nội bộ không có thì khi đáp ứng điều kiện nêu trên thì Đảng viên vẫn có thể kết hôn với người từng phạm tội và chưa được xóa án tích.