Nguyên tắc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Nguyên tắc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về nguyên tắc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật như sau.

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

1. Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất.

        Quy định sử dụng đất  là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

          Theo quy định của luật đất đai 2013 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch thì việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Quy hoạch sử dụng cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế- xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.
 • Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất trồng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.
 • Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; 
 • Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Nội dung phân bổ và sử dụng đất trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 

      Như vậy, việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc về  bảo đảm tính đặc thù, liên kết giữa các vùng, sự cân bằng  giữa nhu cầu sử dụng đất với quỹ đất hiện có để đất sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích.

2. Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất.

        Kế hoạch  sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất

        Theo quy định của Luật đất đai 2013, Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải  tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

 • Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh.
 • Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.
 • Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải phù hợp với, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
 • Dân chủ và công khai.

       Có thể nói, việc tuân thủ các nguyên tắc trong việc lập kế hoạch sử dụng đất giúp hoạch định được chính sách, đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả tốt nhất.

      Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về nguyên tắc quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Give a Comment