Nhà ở cũ thuộc diện cho thuê của Bộ quốc phòng?

Nhà ở cũ thuộc diện cho thuê của Bộ quốc phòng?

Câu hỏi:

Tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư như sau: Hiện nay, tôi muốn thuê nhà ở cũ do Bộ quốc phòng quản lý nhưng tôi không biết nhà ở cũ thuộc diện như thế nào thì mới được thuê? Mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp này.

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Quy định về nhà ở cũ thuộc diện cho thuê; đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ.

Theo Điều 6 Thông tư 186/2017/TT-BQP có quy định về nhà ở cũ thuộc diện cho thuê; đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ như sau:

1. Việc giải quyết cho thuê chỉ thực hiện đối với những nhà ở cũ đảm bảo điều kiện sau:
+) Nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở, nhưng đã được cơ quan, đơn vị bố trí cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng làm nhà ở trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 và được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sang làm nhà ở;
+) Nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở đã được cơ quan, đơn vị bố trí sử dụng để ở trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 thuộc diện không được bán mà Nhà nước, Bộ Quốc phòng chưa thực hiện thu hồi.
+) Đối với trường hợp bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19 tháng 01 năm 2007 trở về sau thì thực hiện giải quyết theo quy định về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
2. Đối tượng được thuê nhà ở cũ phải là người đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, bao gồm đối tượng được bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 (ngày ban hành Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) và các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật.
3. Người thuê nhà ở cũ phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Như vậy, bạn có thể tham khảo các quy định đã nêu trên để xác định được nhà ở cũ thuộc diện cho thuê; đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ.

Căn cứ pháp luật:

Điều 6 Thông tư 186/2017/TT-BQP “quy định việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý”.

Give a Comment