Nhận tiền chạy việc nhưng không xin được việc có phải chịu trách nhiệm gì không?

Nhận tiền chạy việc nhưng không xin được việc có phải chịu trách nhiệm gì không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi vấn đề qua trường hợp sau:  Anh A là chú của anh B, anh B có quen một người quan hệ xã hội và  họ có nói là có mối xin việc làm, B có giới thiệu cho A để xin việc cho con chú A. Hai bên tự nói chuyện và giao dịch tiền với nhau B không tham gia. Nay không xin được việc như mong muốn, chú  A cũng chưa đòi lại được tiền. Vậy cho tôi hỏi,  trong trường hợp này B có phải chịu trách nhiệm gì không? Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại Điều 280 và Điều 281 Bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau:

Điều 280. Nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền).

Điều 281. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ các căn cứ sau đây:

1. Hợp đồng dân sự;

2. Hành vi pháp lý đơn phương;

3. Thực hiện công việc không có ủy quyền;

4. Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật;

5. Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật;

6. Những căn cứ khác do pháp luật quy định.

Theo thông tin bạn trình bày qua quan hệ xã hội B có quen một người và họ nói là có mối xin việc làm, B có giới thiệu cho chú A của B để xin việc cho con. Chú của B và người đó tự nói chuyện và giao dịch tiền với nhau và B không tham gia. Nay không xin được việc như mong muốn chú của b chưa đòi lại được tiền. Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì:

+ Nếu sự việc chỉ thuần túy là B quen biết và  B giới thiệu cho chú A để xin việc cho con và không nhằm mục đích phân chia số tiền của chú A thì B sẽ không phát sinh trách nhiệm củaB. Tuy nhiên, trong trường hợp chú A có khởi kiện người đó để đòi lại tiền thì B có thể đứng ra để làm chứng về việc có giao dịch giữa chú A và người đó.

+ Nếu B biết rõ người đó có hành vi gian dối để lừa đảo tài sản của người khác mà B lại giới thiệu cho chú  A và nhằm mục đích phân chia hoặc là bên đó có trả cho B một khoàn “hoa hồng” thì đối với hành vi của B có thể cấu thành đồng phạm tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 140 Bộ Luật hình sự sửa đổi bổ sung 2009, hoặc tội môi giới hối lộ được quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự sửa đổi bổ sung 2009, cụ thể tại Điều 149 và Điều 290 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2009 có quy định như sau:

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưnggây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Điều 290. Tội làm môi giới hối lộ

1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment