Nhân viên bán hàng đa cấp thu nhập trước 9 triệu có phải nộp thuế?

Nhân viên bán hàng đa cấp thu nhập trước 9 triệu có phải nộp thuế?

Câu hỏi

Hiện tại tôi làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, giấy phép đăng ký kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể, làm nhân viên bán hàng đa cấp, và là chủ quầy bánh kẹo. Tôi tham khảo trong thông tư 111/2013/ TT – BTC thì được biết thuế TNCN của đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có thuế xuất 30%, nhân viên bán hàng đa cấp thì trước 9 triệu không phải nộp thuế, quầy bánh kẹo áp dụng thuế khoán.

Vì vậy tôi không biết cách tính thuế trong trường hợp của tôi khi có cả 3 nguồn thu nhập như vậy. Tôi nghĩ rất nhiều người đang rơi vào tình trạng giống tôi.

Kính mong anh chị hướng dẫn cách tính cụ thể kèm văn bản pháp luật giúp tôi.

Luật sư trả lời

Theo các quy định của pháp luật về thuế thì hộ kinh doanh được tính với mức thuế khoán áp dụng theo từng khu vực từng địa phương khác nhau. Thuế khoán áp dụng với hộ kinh doanh là loại thuế chung tổng hợp nhiều loại thuế khác nhau chứ không chỉ riêng thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp bạn là nhân viên kinh doanh có thu nhập cao đạt mức theo quy định thì sẽ nằm trong diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân tuy nhiên bạn cần xem việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho những người phụ thuộc, sau khi tính các khoản được giảm trừ có thể mức thu nhập còn lại của bạn thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Give a Comment