Nhặt được tiền, tài sản có giá trị lớn có phải trả lại hay trình báo không?

Nhặt được tiền, tài sản có giá trị lớn có phải trả lại hay trình báo không?

Câu hỏi

Lúc dọn nhà và vận chuyển những đồ đã cũ không dùng đến nữa đem bỏ đi thì tôi tìm thấy một gói tiền được bọc kín trong một túi đen, để sau gốc cây khá kín. Tổng giá trị lên tới hơn 20.000.000 đồng. Lúc tôi thấy thì có người hàng xóm đi ngang qua, mấy ngày sau vợ người đó sang nói chuyện với tôi và nói là số tiền đó của gia đình cô ấy. Tuy nhiên cô ấy lại không chứng minh được số tiền đó là của mình và nhất quyết bảo tôi nếu không trả sẽ báo công an bắt tôi. Vậy luật sư cho tôi hỏi cô ấy có kiện được hay không và tôi có phải trả số tiền đó cho họ nếu họ không chứng minh được không?

Luật sư tư vấn:

Điều 221 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ xác lập quyền sở hữu như sau:

Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau đây:

1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

2. Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

3. Thu hoa lợi, lợi tức.

4. Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến.

5. Được thừa kế.

6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên.

7. Chiếm hữu, được lợi về tài sản theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.

8. Trường hợp khác do luật quy định.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn tìm thấy được một số tiền được để cạnh gốc cây khá kín, khả năng lớn là số tiền này được một ai đó cố tình giấu đi. Căn cứ theo quy định trên, nếu số tiền trên được xác định là tài sản vô chủ thì bạn hoàn toàn có thể được công nhận quyền chiếm hữu đối với số tiền đó. Tuy nhiên, để xác lập quyền chiếm hữu đối với tài sản bị chôn, giấu được tìm thấy và tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì trước hết bạn cần phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền trước, nếu không có chủ sở hữu đến nhận lại thì sau một khoảng thời gian nhất định bạn mới được nhân số tiền đó.

Cụ thể, Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên như sau:

1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên, nếu ban đầu bạn không xác định được số tiền đó có phải là của người hàng xóm hay không thì bạn phải giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an xã nơi bạn phát hiện ra số tiền đó để thực hiện việc công khai niêm yết tìm lại chủ sở hữu thực sự của số tiền đó. Nếu sau 01 năm mà không xác định được chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí bảo quản, bạn sẽ được nhận giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở ( tại thời điểm hiện tại là 1.300.000 đồng/tháng) và 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở. Phần giá trị còn lại sẽ được sung công quỹ, trở thành tài sản của Nhà nước.

Give a Comment