Những điều cần biết về quy định giới hạn hoa hồng của môi giới bất động sản

Những điều cần biết về quy định giới hạn hoa hồng của môi giới bất động sản

Câu hỏi:

Hiện nay, nghề môi giới bất động sản đã được pháp luật Việt Nam công nhận. Vậy trong pháp luật hiện hành có quy định về giới hạn hoa hồng của môi giới bất động sản trong thời gian từ năm 2017 và 2018 không ? Hay tất cả hoa hồng đều được tự thỏa thuận giữa các bên một cách tự do ?

Luật sư tư vấn

Theo quy định thì giới hạn hoa hồng của môi giới bất động sản trong thời gian từ năm 2017 và 2018 được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Điều 64. Thù lao môi giới bất động sản

1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

2. Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Điều 65. Hoa hồng môi giới bất động sản

1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Các loại hình bất động sản hiện nay thường được môi giới phải kể đến: chung cư cao cấp, chung cư giá rẻ, biệt thự liền kề…

Như vậy, giới hạn hoa hồng của môi giới bất động sản được quy định do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Give a Comment