Những giấy tờ cần chuẩn bị để kết hôn với người Trung Quốc?

Những giấy tờ cần chuẩn bị để kết hôn với người Trung Quốc?

Câu hỏi

Cho em hỏi nếu như muốn đăng kí kết hôn với người Trung Quốc tại Việt Nam thì em và bạn trai của em cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ gì (bạn trai em đã có vợ và đã ly hôn). Và cho em hỏi công ty nếu nhận hồ sơ làm giúp em thì giá bao nhiêu ạ?

Trả lời:

Căn cứ vào Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành một số điều liên quan tới quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân gia đình thì:

1. Đối với công dân người Việt Nam cư trú trong nước:

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu được quy định (làm 2 bản) có chữ ký của cả hai bên nam, nữ.

– Giấy chứng nhận về tình trạng độc thân do UBND xã/ phường/thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ( được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ) xác nhận về việc hiện tại đương sự không có vợ hay không có chồng ( Theo mẫu)

– Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền tại Việt Nam (Trung tâm Sức khoẻ tâm thần của thành phố) cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày tiếp nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tân thần nào hay không mắc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi của bản thân.

– Bản sao có công chứng hay chứng thực CMND (CMND trong thời gian 15 năm theo quy định của pháp luật)

– Bản sao có công chứng hay chứng thực hộ khẩu hay giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hay giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn;

Lưu ý: Đối với người Việt Nam đang phục vụ trong những lực lượng vũ trang hay đang làm việc có liên quan trực tiếp tới bí mật quốc gia thì phải nộp giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hay cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởc tới việc bảo vệ bí mật quốc gia hoặc không trái quy định của ngành đó.

2. Đối với công dân có quốc tịch nước ngoài:

– Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định) khai bằng tiếng Việt;

– Giấy xác nhận về tình trạng đôc thân của đương sự được cơ quan có thẩm quyền của nước mà đương sự là công dân cấp không quá 6 tháng, tính tới ngày Sở Tư pháp nhận hồ sơ, xác nhận hiện nay đương sự là người không có vợ hay không có chồng. Đối với trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân mà không quy định cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy chứng nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện giờ họ không có vợ hay không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước sở tai.

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền tại Việt Nam hay tại nước ngoài cấp không quá 06 tháng, tính tới ngày sở Tư pháp nhận hồ sơ, chứng nhận hiện tại đương sự là người không mắc một số bệnh tâm thần hay bệnh khác mà không thể nhận thức hay làm chủ được hành vi của mình;

– Bản sao công chứng hay chứng thực Hộ chiếu hoặc những giấy tờ thay thế như giấy thông hành hay thẻ cư trú;

– Thẻ thường trú hay thẻ tạm trú hay giấy xác nhận tạm trú của Công an phường /xã nơi người có quốc tịch nước ngoài đang tạm trú ởViệt Nam( nếu về Việt Nam nộp hồ sơ)

Hiện nay, thủ tục đăng ký kết hôn với người Trung Quốc đang được thắt chặt để hạn chế việc buôn bán phụ nữ. Do đó, không ít trường hợp khó khăn trong việc chuẩn bị giấy tờ để đăng ký kết hôn. Rất mong các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cách thức thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

 

Give a Comment