Những trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu?

Những trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu?

Câu hỏi:

Tôi hiện nay đang sử dụng đất khai hoang từ trước năm 1993. Nay tôi muốn làm thủ tục để được cấp Sổ thì sẽ làm thủ tục đăng ký lần đầu hay thủ tục đăng ký biến động?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp đăng ký đất đai lần đầu gồm có:

“a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

d) Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký”.

Như vậy, theo quy định trên, thửa đất bạn đang sử dụng là thửa đất chưa được đăng ký, do đó để được cấp Sổ, bạn sẽ làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 2013

Give a Comment