Những việc cấm cán bộ, công chức làm

Những việc cấm cán bộ, công chức làm

Câu hỏi:

Trong thời gian nghỉ phép có qui định về việc người nghỉ phép không được làm gì không? Nếu có, cụ thể là những việc gì và được thể hiện ở văn bản nào? Nếu trường hợp đơn vị qui đinh người nghỉ phép là cán bộ, công chức khi đang nghỉ phép không được đi, tham dự các lễ hội là đúng hay sai?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 18, 19, 20 Luật cán bộ công chức 2008 quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm:

“Điều 18. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

Điều 19. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

1. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định tại Điều này.

Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.”

Có thể thấy, pháp luật cán bộ công chức không có quy định gì về việc hạn chế việc cán bộ công chức không được làm trong thời gian nghỉ phép, chỉ quy định những hành vi nói chung mà trong mọi trường hợp cán bộ công chức không được thực hiện. Việc cán bộ công chức muốn đi lễ hội vào thời gian nghỉ phép thì điều này hoàn toàn không bị cấm. Những trường hợp cơ quan đơn vị quy định hạn chế việc này là trái pháp luật, bạn có quyền khiếu nại quy định này trực tiếp tới cơ quan đơn vị đang công tác để được giải quyết.

Give a Comment