Nộp đơn ly hôn tại nơi cư trú như thế nào khi không có đăng ký tạm trú?

Nộp đơn ly hôn tại nơi cư trú như thế nào khi không có đăng ký tạm trú?

Câu hỏi

Do điều kiện công tác xa nhà nên hiện tại vợ chồng tôi đang sinh sống tại tập thể của công ty nơi 2 vợ chồng đang làm việc nhưng chưa đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương. Vậy tôi muốn nộp đơn xin ly hôn tại nơi đang cư trú thì có được không? Và cần các giấy tờ gì kèm theo?

1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp, do điều kiện công tác xa nhà nên hiện tại vợ chồng bạn đang sinh sống tại tập thể của công ty nơi 2 vợ chồng đang làm việc nhưng chưa đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương. hiện nay, bạn muốn nộp đơn ly hôn nhưng bạn không nói là mình ly hôn đơn phương hay ly hôn thuận tình, do đó, tùy vào từng trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, vợ chồng bạn ly hôn thuận tình:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

“2. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.”

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cho hai bạn. Cũng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tại điểm h khoản 2 Điều 39 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ:

“h) Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;”

Dẫn chiếu đến Điều 12 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định về nơi cư trú của công dân:

“1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống.”

Như vậy, khi vợ chồng bạn ly hôn thuận tình thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc của bạn là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn hoặc chồng bạn cư trú: có thể là đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú hoặc nơi hai vợ chồng bạn đang làm việc.

Hồ sơ ly hôn thuận tình gồm những giấy tờ sau:

– Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn: viết tay, đánh máy hoặc đến trực tiếp Tòa án xin mẫu đơn công nhận thuận tình ly hôn;

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính;

– Bản sao sổ hộ khẩu/ Sổ tạm trú có chứng thực;

– Bản sao chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân có chứng thực của hai vợ chồng;

– Bản sao giấy khai sinh của các con có chứng thực (nếu có);

– Bản sao các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của hai vợ chồng (nếu có).

Trường hợp thứ hai, vợ chồng bạn ly hôn đơn phương từ một bên:

Căn cứ Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định thì khi ly hôn mà có tranh chấp về con chung, tài sản chung thì thuộc một trong các trường hợp những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Cũng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35:

“1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;”

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ theo đó, thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc nếu bị đơn là cá nhân; Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn.

Như vậy, trong trường hợp vợ, chồng bạn không thuận tình ly hôn, có nghĩa là vợ hoặc chồng làm đơn ly hôn đơn phương. Cụ thể: khi vợ là nguyên đơn (người làm đơn khởi kiện) thì vợ phải nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chồng cư trú (có thể là đăng ký tạm trú hoặc có hộ khẩu thường trú) hoặc chồng làm việc. Ngược lại, chồng là người làm đơn ly hôn thì phải nộp đơn ly hôn tại Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi vợ cư trú hoặc làm việc.

Hồ sơ ly hôn đơn phương cần những giầy tờ sau:

– Đơn khởi kiện về việc ly hôn: viết tay, đánh máy hoặc đến trực tiếp Tòa án xin mẫu đơn khởi kiện về việc ly hôn;

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính;

– Bản sao sổ hộ khẩu/ Sổ tạm trú có chứng thực;

– Bản sao chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân có chứng thực của hai vợ chồng;

– Bản sao giấy khai sinh của các con có chứng thực (nếu có);

– Bảo sao các giấy tờ chứng minh tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (nếu có).

Give a Comment