Ông bà nội được quyền nuôi cháu đích tôn khi người bố đã mất

Ông bà nội được quyền nuôi cháu đích tôn khi người bố đã mất

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi có 1 đứa con trai, cháu đã lấy vợ và có bé trai 2 tuổi. Vừa rồi con trai tôi đã mất do tai nạn giao thông. Con dâu tôi xin về bên ngoại và đưa cả con về theo. Gia đình tôi giờ chỉ còn duy nhất cháu nội đích tôn. Vậy chúng tôi có thể giành quyền nuôi cháu được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 65 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thời điểm chấm dứt hôn nhân như sau:

“Điều 65. Thời điểm chấm dứt hôn nhân

Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết.

Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án”.

Theo đó, hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết.

Tại Điều 69 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ như sau:
“Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Theo đó, nếu con trai bạn mất thì con dâu là người có quyền và nghĩa vụ đương nhiên, chăm sóc nuôi dưỡng con theo pháp luật cho dù có đi lấy chồng hay không. Ông, bà nội chỉ đương nhiên được quyền và nghĩa vụ này khi cả ba, mẹ cháu qua đời, không có anh chị em có thể nuôi dưỡng. Điều 104 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

“Điều 104. Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu

1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu.

2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng”.

Give a Comment