Phá thai bệnh lý được hưởng chế độ như thế nào?

Phá thai bệnh lý được hưởng chế độ như thế nào?

Câu hỏi: T đang có thai được 8 tuần thì bác sĩ nói thai ngoài tử cung nên tôi buộc phải phá thai. Như vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi có đang đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mà tôi làm việc.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về chế độ thai sản khi phá thai bệnh lý theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

1. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản khi phá thai bệnh lý

     Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản khi phá thai bệnh lý như sau:

“1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

     Trong trường hợp này, bạn đang làm việc, đóng bảo hiểm tại công ty và bạn phải phá thai do thai ngoài tử cung nên đây là trường hợp pháp thai bệnh lý. Do đó, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi phá thai bệnh lý. Bạn phá thai khi thai 8 tuần tuổi nên theo quy định tại Điều 33 Luật BHXH năm 2014, bạn sẽ được nghỉ 20 ngày.

2. Mức hưởng chế độ thai sản khi phá thai bệnh lý

     Mức hưởng chế độ thai sản khi phá thai bệnh lý được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

     Như vậy, bạn được nghỉ việc 20 ngày thì mức hưởng sẽ bằng: Mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày và nhân với 20 ngày nghỉ. Trường hợp bạn đóng bảo hiểm đủ 6 tháng thì mức trợ cấp bằng bình quân tiền lương của 6 tháng trước khi nghỉ việc, nếu bạn đóng bảo hiểm chưa đủ 6 tháng thì mức trợ cấp sẽ bằng mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

    Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn về chế độ thai sản khi phá thai bệnh lý theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment