Câu hỏi

Nhờ công ty tư vấn giúp cho tôi hiểu rõ thêm về lĩnh vực chậm trả lương của đơn vị sử dụng lao động:- hiện tại tôi đang làm việc tại công ty tnhh x, là một công ty con của công ty cổ phần điện việt lào. Hiện tại công ty đang nợ lương của hầu như toàn thể cán bộ công nhân viên công ty có khoản hơn 200 người.

Tính từ thời điểm tháng 1 -2018 đến tháng cuối tháng 4-2018, hiện tại công ty vẫn chưa trả lương cho cán bộ công nhân viên công ty. Vậy công ty luật cho tôi hỏi đơn vị sử dụng lao động có vi phạm luật không. Và nếu vi phạm thì cán bộ công nhân viên chúng tôi cần làm những gì để đòi quyền lợi cho mình và làm thế nào để tố caó công ty ra trước pháp luật vì công ty thường xuyên chậm lương và có nhiều dấu hiệu vi phạm một số điều trong luật lao động bấy lâu nay. Nhờ công ty luật tư vấn giúp. Xin cảm ơn a.

Luật sư tư vấn

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp thì công ty bạn vẫn chưa trả lương cho hơn 200 người lao động của công ty từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018, trong phần thông tin bạn chưa nêu rõ rằng việc chậm trả lương cho nhân viên có được người sử dụng lao động thông báo cho người lao động lý do vì sao hay không ? hay có sự thỏa thuận nào giữa người công ty với người lao động hay không ? Tuy nhiên, theo việc chậm trả lương trong một thời gian dài như vậy thì công ty bạn đã có sự vi phạm về nguyên tắc trả lương theo quy định tại điều 96 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể:

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Theo quy định trên thì người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn đã ghi nhận trong hợp đồng lao động. Trong trường hợp đặc biệt vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động chưa thể trả lương cho người lao động thì hai bên có thể thỏa thuận về việc trả lương chậm so với thời gian quy định, tuy nhiên, thời gian trả chậm tối đa không được quá 1 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Đối với trường hợp của công ty bạn đã chậm trả lương cho người lao động 4 tháng là vi phạm quy định của pháp luật. Trường hợp này người lao động có quyền làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc công ty để yêu cầu được giải quyết. Nếu công ty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu lên Phòng lao động thương binh xã hội quận, huyện hoặc khởi kiện trực tiếp ra Tòa án nhân dân quận, huyện nơi công ty có trụ sở để được hỗ trợ về quyền lợi của mình.