Phải làm sao khi công ty không chốt sổ bảo hiểm

Phải làm sao khi công ty không chốt sổ bảo hiểm

Câu hỏi:

Tôi chính thức ký hợp đồng lao động tháng 6 năm 2008 và có quyết định thôi viềc tháng 6 năm 2017. Đến nay gần 6 tháng mà công ty chưa chốt sổ BHXH cho tôi. Tôi lên hỏi ban giám đốc vì sau thì ông ấy cứ hẹn tháng này đến tháng kia. Xin luật sư tư vấn giúp tôi hướng giải quyết tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

“5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định tại quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Theo đó trong vòng 7 ngày hoặc chậm nhất là 1 tháng, công ty sẽ phải hoàn trả sổ BHXH cho Người lao động.

Trường hợp của bạn, bạn và công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động được hơn 8 tháng nhưng công ty không chốt sổ bảo hiểm cho bạn. Hành vi người sử dụng lao động cố tình không trả số bảo hiểm xã hội cho bạn đúng thời hạn đã vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội. Nếu trong trường hợp công ty không chốt sổ cho bạn khi bạn nghỉ việc bạn có thể làm đơn khiếu nại lên công đoàn của công ty hoặc liên đoàn lao động Quận, Huyện nơi công ty đóng trụ sở.

Give a Comment