Phân chia tài sản chung giữa bố mẹ và con đã lập gia đình khi ly hôn?

Phân chia tài sản chung giữa bố mẹ và con đã lập gia đình khi ly hôn?

Câu hỏi

Tôi 36 tuổi tôi, 31 tuổi lấy vợ nhưng vẫn sống chung với bố mẹ. Cưới được một năm thì xây nhà. Do không đủ tiên đa phải vay lãi ngoài. Sau một năm mới trả được hết nợ sống chung được một năm nữa thi vợ chồng tôi có xin sang quê ngoại làm ăn. Trong suốt thời gian trước va sau khi lấy vợ tôi là lao động chính. Sau 2 năm do bố tôi hay ốm đau nên vợ chồng tôi đa về ở chung. Giờ được 5 tháng mẹ tôi đoi ly hôn với bố tôi va đoi chia đôi tai sản nhưng bố tôi yêu cầu chia cho tôi một phân tai sản. Giờ tôi có hai con một con gai 5 tuổi va một con trai 15 thang tuổi. Vợ tôi va tôi 2 con tôi vân đang thuộc hộ khẩu vơi bố mẹ tôi. Xin hỏi luận sư la vợ chồng tôi có đươc chia tai sản như bố tôi yêu cầu không tại sao.

Luật sư trả lời:

Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Như vậy trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn ,nếu tài sản của vợ chồng trng khối tài sản chung của gia đình thì sẽ chia theo quy định sau:

1. Nếu không xác định được tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khố tài sản chung căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc phân chia sẽ do hai vợ chồng thỏa thuận với gia đình, nếu không thỏa thuận được yêu cầu tòa án giải quyết;

2. Nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thi khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định;

Như vậy đối với trường hợp của gia đình bạn, tốt nhất bạn và bố mẹ nên thỏa thuận về việc chia tài sản trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của luật.

 

Give a Comment