Phân chia tài sản như thế nào khi một trong hai vợ chồng mất ?

Phân chia tài sản như thế nào khi một trong hai vợ chồng mất ?

Câu hỏi

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề muốn hỏi Luật sư như sau: Gia đình tôi có một căn hộ chung cư giá rẻ. Bố tôi vừa mất nhưng không có di chúc. Mẹ tôi muốn làm thủ tục tặng cho sang tên căn hộ này cho tôi thì có được không?

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Đất đai năm 2013 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Trường hợp 1: Mảnh đất này thuộc quyền sở hữu riêng của mẹ bạn 

Nếu mảnh đất này thuộc quyền sở hữu riêng của mẹ bạn, mẹ bạn có toàn quyền định đoạt tài sản theo quy định tại Điều 205 Bộ Luật dân sự, trong đó bao gồm cả quyền tặng cho tài sản. Trong trường hợp này bạn cần lập một hợp đồng tặng cho, hợp đồng cần được công chứng chứng thực, sau đó bạn thực hiện thủ tục sang tên tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi bạn cư trú. 

Trường hợp 2: Mảnh đất này thuộc quyền sở hữu riêng của bố bạn

Nếu mảnh đất này thuộc quyền sở hữu riêng của bố bạn, bố bạn được tặng, cho, chuyển nhượng, thừa kế từ trước thời kỳ hôn nhân, hoặc được xác định bằng thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân giữa bố và mẹ bạn. Trường hợp này được giải quyết như sau: 

Theo Luật Hôn nhân và gia đình, khi một người chết không có di chúc thì các bên sẽ tiến hành phân thừa kế theo pháp luật. Trừ trường hợp những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất từ chối di sản, di sản thừa kế sẽ được phân chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất như sau: 

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Do đó, trong trường hợp này, di sản của bố bạn sẽ được chia đều cho mẹ bạn, cha đẻ, mẹ đẻ, các anh chị em trong nhà. Việc phân chia có thể được tiến hành theo thỏa thuận và nếu các bên không thỏa thuận được thì có thể làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trường hợp thứ ba: Tài sản này là tài sản chung của hai vợ chồng

Nếu không có thỏa thuận gì khác, tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân về nguyên tắc sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng. Theo Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc giải quyết tài sản chung của hai vợ chồng khi một trong hai bên chết: 

Điều 66. Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Như vậy, theo quy định vừa trích dẫn ở trên, trong trường hợp này tài sản chung của bố mẹ bạn sẽ được chia đôi, một nửa khối tài sản chung sẽ được xác định là tài sản riêng của mẹ bạn, bà có toàn quyền định đoạt phần tài sản này. Bên cạnh đó, một nửa khối tài sản chung thuộc về bố bạn sẽ được xác định là di sản thừa kế mà bố bạn để lại và cũng được chia theo pháp luật cho các đồng thừa kế; việc phân chia được thực hiện tương tự như trường hợp thứ hai.

One Response

  1. Trinh 21/03/2019

Give a Comment