Phân tích dấu hiệu và xác định động cơ phạm tội trong tình huống giết người ?

Phân tích dấu hiệu và xác định động cơ phạm tội trong tình huống giết người ?

A có ý định giết chị C ( là vợ của A) để tự do lấy nhân tình. A bỏ thuốc độc vào ấm thuốc bắc của chị C làm chị c bị ngộ độc nhưng không chết, tổn hại sức khỏe không đáng kể.

Khoảng một tháng sau đó, A tán thuốc ngủ thành bột và trộn với bột sắn dây.Chị C không biết bột sắn dây có trộn thuốc ngủ nên pha một cốc uống và đã tử vong. A bị kết án về tội giết người theo khoản 1 điều 123 blhs.

Câu hỏi:

1, Phân tích dấu hiệu xác định động cơ phạm tội và lỗi của a đối với hành vi phạm tội trong tình huống nêu trên

2, Phân tích các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm trong tình huống trên

3, Xác định giai đoạn thực hiện tội phạm và hình phạt cao nhất mà tòa án có thể áp dụng với hành vi phạm tội của a

4, Giả định trước khi thực hiện hành vi phạm tội như tình huống nêu trên, A đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích thì lần phạm tội này của a bị coi là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm.

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nội dung tư vấn

2.1. Động cơ phạm tội

Động cơ phạm tội là độnglực bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Động cơ phạm tội được đặt ra với những tội có lỗi cố ý. Xét trong vụ án giết người trên, A có động cơ phạm tội rõ ràng là giết người nhằm mục đích ngăn chặn người vợ cản trở đến mối quan hệ với nhân tình của A, lổi của A ở đây hoàn toàn là lỗ cố ý.

Đây là tình tiết tăng nặng để tòa án lấy làm căn cứ để định mức phạt tù với tội do A thực hiện.

2.2. Dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm ra bên ngoài thế giới khách quan bao gồm hành vi khách quan, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, công cụ phương tiện, phương pháp, thủ đoạn, hoàn cảnh, địa điểm phạm tội.

Trường hợp của A thì mặt khách quan được xác định như sau:

– Hành vi giết người: A có thực hiện hành vi giết người đó là tán thuốc ngủ vào bột sắn để chị C uống và dẫn đến tử vong.

– Địa điểm: Tại nhà ở của A và C

– Phương thức: A đã dùng thuốc ngủ tán ra

– Hậu quả: Sau khi C uống bột sắn có thuốc ngủ do A tán, C đã tử vong.

2.3. Giai đoạn phạm tội và khung hình phạt cao nhất đối với A

A thực hiện hành vi phạm tội và đã hoàn thành, bằng thủ đoạn của mình A đã tước đoạt được tính mạng của chị C. Như vậy tội giết người do A thực hiện thuộc giai đoạn phạm tội đã hoàn thành.

Khung hình phạt cao nhất với A trong trường hợp này là từ 12 năm đến 20 năm. Vì A giết chị C nhằm tạo sự tự do cho mình để thực hiện nhu cầu cá nhân là được tự do yêu đương với nhân tình. Nên trường hợp của A được coi là giết người vì động cơ đê hèn, trong mức khung hình phạt của khoản 1 Điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015.

2.4. Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm

Điều 53 BLHS năm 2015 có quy định về Tái phạm, tái phạm nguy hiểm:

“1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tôi phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.”

A trước đây đã phạm tội nhưng chưa được xóa án tích mà lại phạm thêm tội giết người do lỗi cố ý, trong tình huống này ta phải xét hai trường hợp:

Thứ nhất nếu khung hình phạt tù đối với tội trộm cắp tài sản của A không vượt quá 7 năm tù thì đây được coi là tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng; nên trong tình huống này A sẽ thuộc trường hợp tái phạm.

Thứ hai nếu khung hình phạt của A cao hơn mức 7 năm tù, thì Tội giết người của A sẽ thêm tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm.

Give a Comment