Pháp luật hình sự quy định như thế nào về tội giao cấu với trẻ em? Bảo vệ quyền lợi cho trẻ em như thế nào?

Pháp luật hình sự quy định như thế nào về tội giao cấu với trẻ em? Bảo vệ quyền lợi cho trẻ em như thế nào?

Câu hỏi

Cháu tôi tên là và y n, sinh ngày 02/11/2003. Vào ngày 10/4/2018 có anh tên là xồng bá c, sinh năm 1982 đến nhà chơi trò chuyện với nhau một hồi anh c đã rủ cháu đi cùng, hai người sang nhà anh c ngủ được 3 đêm, anh c đã thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần với cháu n. Sau khi phát hiện hành vi đó gia đình làm đơn tố giác anh c lên công an huyện kỳ sơn, nơi thường trú của anh c, từ tháng 4/2018 đến dừ đã hơn một tháng nhưng chưa được giải quyết, khi nào công an huyện kỳ sơn cứ nói lần này qua lần khác. Vậy xin luật sư cho tôi biết công an huyện làm thế có đúng không, vụ việc đó có được giải quyết theo pháp luật nữa không. Pháp luật quy định như thế nào. Bay giờ tôi và gia đình cháu n sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi cho cháu.

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

2. Nội dung tư vấn

– Thứ nhất, về tội mà C phạm phải:

Theo như thông tin bạn cung cấp anh C có thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái bạn là N (sinh ngày 02/11/2003). Thời điểm C bắt đầu thực hiện hành vi này là vào ngày 10/04/2018, lúc này cháu N 15 tuổi. Do bạn không nói rõ anh C và cháu N có quan hệ trên cơ sở tự nguyện hay không cũng như mức độ tổn thương cơ thể và tinh thần của cháu C, nên sẽ có hai trường hợp xảy ra:

– Trường hợp 1: anh C có hành vi đe dọa dùng vũ hoặc dùng vũ lực và các thủ đoạn khác để ép cháu C phải quan hệ tình dục với mình, C có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cụ thể:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Đối với 02 người trở lên;
g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Có tổ chức;
b) Nhiều người hiếp một người;
c) Đối với người dưới 10 tuổi;
d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

– Trường hợp 2: Giữa C và cháu N quan hệ với nhau trên cơ sở hai bên hoàn toàn tự nguyện, thì C có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cụ thể:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

– Thứ hai, về thời hạn điều tra vụ án hình sự:

Thời hạn điều tra được quy định cụ thể tại Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

“1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

2. Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

3. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc việc điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

4. Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhập vụ án thì tổng thời hạn điều tra không vượt quá thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Thẩm quyền gia hạn điều tra của Viện kiểm sát:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra lần thứ nhất; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ hai. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai;

d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương gia hạn điều tra lần thứ ba.

6. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý điều tra thì việc gia hạn điều tra thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương.”

Trong trường hợp này tùy theo tội mà C phạm phải để xác định khung hình phạt và loại tội phạm. Nếu mức cao nhất của khung hình phạt mà C phạm phải là 3 năm đến 7 năm tù, phạm tội nghiêm trọng, thì thời hạn điều tra là không quá 03 tháng, khi tình tiết vụ việc phức tạp có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng. Nếu mức cao nhất của khung hình phạt mà C phạm phải là 7 đến 15 năm , phạm tội rất nghiêm trọng, thì thời hạn điều tra là không quá 04 tháng, khi có tình tiết phức tạp cần xem xét thì có thể được gia hạn điều tra hai lần, tổng thời gian gia hạn không quá 08 tháng. Nếu mức cao nhất của khung hình phạt mà C phạm phải là từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình thì thời hạn điều tra là không quá 04 tháng, khi có tình tiết phức tạp cần xem xét thì có thể được gia hạn điều tra ba lần, tổng thời gian gia hạn không quá 12 tháng.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên trường hợp của bạn nộp đơn tố giác từ tháng 4/2018 đến nay mới hơn một tháng tức là vẫn còn đang trong thời hạn điều tra, nên phía cơ quan công an chưa đưa ra câu trả lời chính xác cho gia đình bạn được, vụ việc vẫn đang được giải quyết. Trường hợp hết thời hạn điều tra, vụ việc vẫn chưa được xử lý hoặc bạn có căn cứ chứng minh việc điều tra của điều tra viên thiếu khách quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan công an nơi bạn nộp đơn tố giác tội phạm để yêu cầu giải quyết (theo quy định tại Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Give a Comment