Giúp bạn đứng tên mua điện thoại trả góp – ai có trách nhiệm trả nợ?

Giúp bạn đứng tên mua điện thoại trả góp – ai có trách nhiệm trả nợ?

Câu hỏi

Em có đứa bạn nó nhờ em đứng tên mua trả góp điện thoại iphone 6s plus với giá gần 9 triệu. Mua xong thì nó không đóng tiền mà em cũng không liên lạc được. Hiện tại em chỉ giữ hóa đơn thanh toán do nó đứng tên. Hóa đơn có ghi số hợp đồng nữa ạ. Và em có thể trình báo công an để nhờ họ giúp đỡ em được không?

Luật sư trả lời:

Theo thông tin dữ liệu bạn đưa ra thì người bạn của bạn có nhờ bạn đứng tên mua trả góp điện thoại iphone 6s plus với giá gần 9 triệu. Đối chiếu theo quy định pháp luật, cụ thể Điều 430 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“Điều 430. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.”

Như vậy, với quy định pháp luật trên thì hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận giữa các bên, có thể hợp đồng này là được lập bằng lời nói hoặc có thể lập thành văn bản hoặc cũng có thể thể hiện thông qua một hành vi pháp lý. Hình thức của hợp đồng mua bán không quyết định giá trị có hiệu lực của hợp đồng hay không.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi có thể xác định được rằng bạn đang đứng tên trên hợp đồng với tư cách người mua. Do đó, theo quy định tại Điều 440 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì bạn phải có nghĩa vụ trả tiền, cụ thể:

“Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.”

Give a Comment