Quảng cáo bằng loa phóng thanh có bị phạt không?

Quảng cáo bằng loa phóng thanh có bị phạt không?

Câu hỏi:

Luật Quảng cáo quy định rõ: “Không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã”. Thế nhưng thực tế, trên địa bàn một số quận nội thành Hà Nội vẫn còn tình trạng này xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân. Cho tôi xin hỏi, chế tài xử lý các vi phạm này, mức phạt và căn cứ vào đâu để xác định nồng độ âm thanh vượt mức cho phép để xử lý? Chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 62 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định vi phạm về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự như sau:

“Điều 62. Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự vượt quá độ ồn cho phép theo quy định;

b) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện;

c) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di động tại nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã.”

Như vậy, đối với hành vi quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã sẽ bị xử phạt hành chính từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình thì các hộ gia đình nên làm đơn tường trình gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã để yêu cầu giải quyết.

Give a Comment