Quy định của pháp luật về hợp đồng học việc?

Quy định của pháp luật về hợp đồng học việc?

Câu hỏi

Công ty em mới thành lập, do mức độ công việc khó (điện- cơ khí). Nên em ký hợp đồng thử việc cho lao động phổ thông 2 tháng (hợp đồng học việc). Vậy có trái với quy định không. Khi thuế đến kiểm tra thì em có cần bổ sung gì không ? và theo quy định nào là hợp lý cho ” hợp đồng học việc”

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Bộ Luật Lao động 2012 quy định về việc học nghề tại Điều 61 như sau:

Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

3. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.”

Bện cạnh đó tại Điều 27 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về thời gian thử việc:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”
Về mức tiền lương trong thời gian thử việc: Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật lao động năm 2012 về tiền lương trong thời gian thử việc: “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định về kết thúc thời gian thử việc:

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Theo Bộ luật lao động hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì vấn đề học việc không được quy định, chỉ có quy định về học nghề và hợp đồng thử việc. Vì vậy, hợp đồng học việc như bạn nêu có thể coi là hợp đồng học nghề theo quy định của bộ luật lao động.

Theo bạn trình bày, công ty bạn áp dụng ký kết hợp đồng thử việc với thời hạn 2 tháng. Như vậy, công ty bạn đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gồm:

– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

– . Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4.

Như vậy, nếu trong thời gian thử việc, doanh nghiệp làm hợp đồng thử việc rõ ràng: thời gian thử việc, mức lương thử việc,… thì không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo biểu mẫu Hợp đồng học nghề sau :

HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

(Số: ……………./HĐHN)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN DẠY NGHỀ (BÊN A): ……………………..……………

Địa chỉ: ……………………..……………………..……………

Điện thoại: ……………………..……………………..…………

E-mail: …………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……………………..……………………..……

Chức vụ: ……………………..………………….… làm đại diện.

BÊN HỌC NGHỀ (BÊN B):

Họ và tên: ……………………..……………………..…

Sinh ngày/tháng/năm: ……………………..……………

Trình độ văn hoá: ……………………..………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………..…………

Chỗ ở hiện tại: ……………………..…………………….

Giấy tạm trú số …….. do Công an …………. cấp ngày………

Điện thoại: ……………………..……………………..………

CMND: …………. hoặc hộ khẩu số: ………………

Cấp ngày ……. tháng ……. năm ……., Tại: ………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NGHỀ HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

1.1. Trung tâm đào tạo nghề ……………………. cho anh (chị) …. ……………………….. theo đúng hợp đồng số …….. từ ngày …….. tháng …….. năm …….. đến ngày ……. tháng ……. năm ……….

1.2. Địa điểm học:

Tại Trung tâm dạy nghề: ……………………..…………

Công ty: ……………………..……………………..………

– Cơ sở 1: ……………………..……………………..……

– Cơ sở 2: ……………………..……………………..……

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ HỌC NGHỀ

2.1. Thời gian học nghề: .……. tháng (Bằng …..tuần; …….giờ)

2.2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ : 8h00 đến 11h00

Chiều từ : 14h00 đến 17h00

Tối từ : 18h00 đến 21h00

2.3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

2.4. Học sinh được cấp phát:

a) Thẻ học viên.

b) Tài liệu học tập: Đại cương và chuyển ngành

2.5. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Bên B phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

b) Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của trung tâm và quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.2. Quyền của bên B:

a) Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng trung tâm ngày càng phát triển.

b) Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì trung tâm sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá ….. tháng)

c) Bên B được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của trung tâm đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

d) Bên B được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại ………………………. và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để bên B học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

4.2. Quyền hạn

Bên A có quyền điều chuyển bên B giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp bên B vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

– Đi nghĩa vụ quân sự

– Lý do sức khoẻ

– Vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy chế của trung tâm đào tạo

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Những thoả thuận khác: ……………………..………

5.2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……… đến ngày …… tháng …….năm ……….

Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

BÊN A                                                                                                                                         BÊN B

Give a Comment