Quy định độ tuổi được đứng tên sổ đỏ như thế nào?

Quy định độ tuổi được đứng tên sổ đỏ như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! cho tôi hỏi về vấn đề bao nhiêu tuổi thì được đứng tên sổ đỏ: Tôi là người ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Gia đình tôi chưa có sổ đỏ và đã làm đơn xin làm sổ trình lên phường, mới đây đã được phường đến đo đất và làm cho, thì bố mẹ tôi có bảo tách và chuyển tên cho 4 anh em tôi luôn. Khi được gọi lên làm thì họ bảo là tôi sinh năm 1992 thì đủ tuổi và đủ điều kiện để đứng tên sổ đỏ. Còn em thứ 2 sinh năm 2000 thì đủ tuổi nhưng không đủ điều kiện để đứng tên sổ đỏ, em thứ 3 sinh năm 2003 thì chưa đủ tuổi và em út cũng vậy. Vậy xin chuyên mục giải đáp giúp tôi,  cho tôi hỏi tại sao em thứ 2 của tôi lại không được đứng tên sổ đỏ và điều kiện đấy là gì vậy ? Bao nhiêu tuổi thì được đứng tên trong sổ đỏ? trong khi em tôi vẫn có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình và đã tách sổ ra rồi giống như tôi?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Luật Đất đai năm 2013 không quy định độ tuổi để được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Theo Điều 22 Bộ luật Dân sự thì “Người  đủ từ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Theo quy định này, người dưới 18 tuổi chưa đủ điều kiện tự mình xác lập và thực hiện quyền sử dụng đất.

Điều 18 Bộ Luật dân sự quy định: “Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người thành niên”.Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, người từ đủ 18 tuổi là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Việc đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ làm phát sinh những quyền và nghĩa vụ của người đó đối với các quan hệ pháp luật dân sự có liên quan, bởi vậy dù pháp luật không quy định cụ thể bao nhiêu tuổi mới được quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có thể hiểu, phải là người có đầy đủ năng lực dân sự thì mới thực hiện được toàn bộ những quyền và nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất đấy, và bởi vậy phải đủ 18 tuổi thì mới được trao quyền sử dụng đối với loại tài sản này.

Việc cán bộ địa chính xác nhận người em thứ hai của bạn đủ tuổi nhưng không đủ điều kiện là căn cứ vào điều 22 Bộ luật dân sự: “Trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật”. Trường hợp này em bạn không có tài sản riêng đủ để bảo đảm các nghĩa vụ đối với giá trị quyền sử dụng đất đấy.Mặt khác, sổ hộ khẩu không liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt và không có mối quan hệ phụ thuộc nhau.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment