Quy định thuê, nhượng quyền thương hiệu

Quy định thuê, nhượng quyền thương hiệu

Câu hỏi

Tôi đang có ý định thành lập 1 doanh nghiệp nhỏ (cụ thể là trung tâm ngoại ngữ) và trung tâm có ý định thuê thương hiệu của 1 trung tâm khác. Vậy có quy định về luật thuê thương hiệu không ? Bên cho thuê và bên đi thuê có những yêu cầu gì ạ? Và có quy định về giá cho bên thuê thương hiệu không?

Luật sư trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi, chúng tôi có thể tư vấn như sau:

Nếu doanh nghiệp bạn muốn thuê thương hiệu của một đơn vị khác thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện được, hiện nay, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, một bên có thể ký kết một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu với một bên khác (hợp đồng li-xăng nhãn hiệu).

Muốn tiến hành hoạt động li-xăng nhãn hiệu, có một số quy định cụ thể như sau mà các bên phải tuân thủ:

Nhãn hiệu li-xăng đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Các bên tiến hành ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong đó có điều khoản về chủ thể hợp đồng, giá cả, phạm vi li-xăng, quyền và nghĩa vụ của các bên.
Tiến hành đăng ký hợp đồng li-xăng tại Cục sở hữu trí tuệ, theo quy định của luật hiện hành, hợp đồng li-xăng không bắt buộc phải đăng ký nhưng việc đăng ký sẽ có giá trị với người thứ 3.

Giá li-xăng là một trong những điều khoản chủ yếu của hơp đồng, luật không quy định cụ thể là giá bao nhiêu, đây là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau.

Give a Comment