Các loại thuế và phí phải trả khi mua đất?

Các loại thuế và phí phải trả khi mua đất?

Câu hỏi

Tôi đang muốn mua một lô đất ở, Bên bán nói chỉ bán tới công chứng. các khoản thuế tôi phải chịu. Vậy các khoản thuế tôi phải chịu la những khoản gì? là bao nhiêu ? lô đất tôi mua có sổ đỏ, diện tích 150 m giá là 500 triệu , hiện tại tôi chưa có ngôi nhà, mảnh đất nào đứng tên tôi.

Luật sư trả lời

Những khoản phí, lệ phí chính bạn cần đóng là:

1. Lệ phí công chứng:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch Số: 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng mức phí mà bạn phải nộp là 0,1% tính trên giá trị quyền sử dụng đất

2. Lệ phí trước bạ: mức đóng lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị quyền sử dụng đất.

3. Tiền thuế thu nhập cá nhân: là khoản tiền mà người bán có nghĩa vụ phải nộp, nhưng đã có thỏa thuận bạn sẽ là người chịu tiền thuế này. Mức thuế suất phải đóng là:

– 25% trên thu nhập chuyển nhượng – được tính bằng cách lấy giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng trừ đi giá vốn bao gồm giá mua và các chi phí liên quan.

– Trường hợp giá vốn không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh thì cơ quan thuế sẽ áp mức thuế suất 2% theo giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Give a Comment