Quy định về giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên Trung học phổ thông như thế nào?

Quy định về giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên Trung học phổ thông như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Mong chuyên mục hãy giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Năm 2013 chị tôi là tổ trưởng chuyên môn trường THPT ở Tp.Vinh-Nghệ An, thời gian này  chị tôi có con nhỏ dưới 12 tháng, xin hỏi số tiết giảm của chị tôi là: 3+3 = 6 tiết/ tuần có đúng không? Năm 2015 – 2016 chị tôi vừa là tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm của trường THPT, số tiết giảm trên tuần của chị tôi là 3+4 =7 tiết có phải không?Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của hỏi đáp pháp luật chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), giáo viên trung học phổ thông phải dạy là 17 tiết/tuần.

Theo Điều 8 của Quy định này quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

– Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

– Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Còn tại Khoản 2 Điều 10 của Quy định này quy định: Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống thuộc các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, năm 2013 chị bạn vừa là tổ trưởng tổ chuyên môn, vừa nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, do đó chị bạn sẽ được giảm 6 tiết/tuần. Tức chị bạn chỉ phải dạy 11 tiết/tuần.

Năm học 2015 – 2016 chị bạn vừa là tổ trưởng vừa là giáo viên chủ nhiệm của trường THPT. Do vậy, theo quy định hiện hành nêu trên chị bạn sẽ được giảm 7 tiết/tuần cho cả hai vị trí công việc.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment