Quy định về khoảng lùi đối với nhà ở liên kế có sân vườn?

Quy định về khoảng lùi đối với nhà ở liên kế có sân vườn?

Câu hỏi

Gia đình tôi đang có ý định xây dựng nhà để ở tại tp Hồ Chí Minh, tuy nhiên, khi xin cấp phép xây dựng thì trên quận trả lời rằng gia đình tôi chỉ được phép xây dựng 7m chiều sâu so với diện tích thực tế là 9m ( họ giải thích là phải xây lùi vào theo quy định của pháp luật về nhà ở liên kế có sân vườn). Vậy cho tôi hỏi có quy định về khoảng lùi như trên là đúng không ? trên quận chỉ trả lời bằng miệng chứ không đưa ra được căn cứ cụ thể.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại quyết định 135/2007/QĐ-UBND thì nhà ở liên kế là loại nhà ở riêng, gồm các căn hộ được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau và có chiều rộng nhỏ hơn nhiều lần so với chiều sâu (chiều dài) của nhà, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị. Theo đó, theo quy định thì khi xây dựng nhà ở liên kế thì số tầng, chiều cao và khoảng lùi phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới, khoảng lùi so với lộ giới. Cụ thể, theo quy định của quyết định 45/2009/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung khoản 3, điều 8 quyết định 135/2007/QĐ-UBND quy định về vấn đề khoảng lùi đối với nhà ở kiên kế như sau:

Điều 8. Số tầng và chiều cao nhà liên kế

3. Nhà liên kế có sân vườn:

a) Nội dung này chỉ áp dụng cho các dự án khu dân cư xây dựng mới (TL 1/500) trong khu vực đô thị hiện hữu có bố trí hình thức nhà liên kế có sân vườn.

b) Đối với các dãy nhà liên kế có sân vườn được xây dựng mới, số tầng, chiều cao và khoảng lùi phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới, khoảng lùi so với lộ giới

Vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ về quy hoạch của nơi bạn đang sống có phải thuộc khu dân cư xây dựng mới tỉ lệ 1/500 hay không? cho nên chúng tôi chưa thể xác định chính xác khoảng lùi tối thiểu so với lộ giới của khu bạn là bao nhiêu. Nếu nơi bạn dự định xây dựng nằm trong khu quy hoạch tỉ lệ 1/500 thì khoảng lùi được xác định là 2,4 m đối với nơi có lộ giới nhỏ hơn 7m; khoảng lùi là 3m nếu lộ giới của khu bạn là 7m đến 12m; khoảng lùi là 4 m nếu lộ giới nằm trong khoảng từ 12m đến 20m và khoảng lùi tối thiểu là 4.5 m nếu lộ giới trên 20m.

Give a Comment